Aanmelden leerlingen

Belangstelling kenbaar maken en aanmelden

Om uw kind aan te melden op onze basisschool kunt u contact opnemen met de schoolleider voor het maken van een afspraak of u kunt zich opgeven voor een informatieochtend middels een bericht aan info.decatharijnepoort@ksu.nl .

Aannamebeleid

Er wordt momenteel gewerkt aan een stedelijk aanmeldbeleid om de kansen voor alle ouders en kinderen gelijk te maken en om meer helderheid in procedures te scheppen. Het stedelijk aanmeldbeleid is tot op heden nog niet klaar, maar de grote lijnen zijn wel al bekend. Er wordt naar gestreefd om vanaf september 2021 een stedelijk centraal aanmeldpunt te hebben. Tot die tijd regelen de scholen de aanmeldingen zelf. 

Wij hebben besloten om in de lijn van het nieuwe beleid te gaan werken.  

Dit betekent dat, als onze school meer aanmeldingen heeft dan er plekken vrij zijn, wij gaan loten.

Van vooraanmelding tot toelating

Vooraanmelding: Is uw kind jonger dan drie jaar? Dan kunt u uw interesse al doorgeven. Dit geeft u géén recht op een plek op onze school, maar het is voor ons fijn te weten hoeveel leerlingen we kunnen verwachten. U kunt een vooraanmelding voor uw kind doen na een informatiegesprek met behulp van het vooraanmeldingsformulier dat u op dit moment ontvangt. U kunt het formulier ook vinden aan de rechterkant van deze webpagina.

Aanmelding: Wanneer u een vooraanmelding heeft gedaan, nemen we rond de derde verjaardag van uw kind contact met u op om te informeren of u nog steeds interesse heeft in onze school. Indien dat het geval is kunt u overgaan tot een aanmelding en kijken we of we uw kind kunnen plaatsen. U ontvangt daar bericht over in de maand volgend op het kwartaal waarin uw kind drie jaar is geworden.

Wanneer uw kind bij ons is aangemeld ontvangt u onze nieuwsbrief via de mail.

Plaatsing: We hebben plek voor 7 à 8 vierjarigen per kwartaal. Aan het eind van elk kwartaal inventariseren we de hoeveelheid aanmeldingen. U ontvangt aan het begin van het volgende kwartaal per mail bericht of we plek hebben voor uw kind.

is uw kind jarig in... dan hoort u of er plek is in...
januari, februari, maart april
april, mei, juni juli
juli, augustus, september oktober
oktober, november, december januari
  

Bij de plaatsing zijn de volgende regels van toepassing:

Bijvoorbeeld: Bas is geboren op 15 januari 2021. Begin april 2024 kijken we of er plek voor Bas is.

1.    als eerste worden kinderen toegelaten die al (een) broer(s) of zus(sen) bij ons op school hebben;

2.    vervolgens kinderen uit de wijken Nieuw Engeland, Majella en Lombok;

3.    zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen dan bepaalt een loting welke kinderen uit dat kwartaal geplaatst worden. De datum van vooraanmelding speelt hierbij geen rol;

4.    tenslotte kunnen de eventueel overige beschikbare plaatsen worden opgevuld door kinderen van buiten de wijken Nieuw Engeland, Majella en Lombok.

Toelating

Indien wij uw kind kunnen plaatsen nodigen wij u uit voor een aanmeldingsgesprek. Wanneer blijkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft wordt de beslissing zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken na uw schriftelijke aanmelding genomen.

Zie voor meer informatie het stuk over Passend onderwijs.

U wordt schriftelijk (per mail) geïnformeerd over de toelating van uw kind.

Als u op meerdere plekken aangemeld heeft en bent toegelaten moet u zelf de keuze maken welke school u kiest. Als er bij ons nog ouders afvallen na de loting dan zullen eventueel uitgelote kinderen alsnog benaderd worden in volgorde van uitloting. 

Passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan wij daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang om te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden. Er kan nader onderzoek nodig zijn, en er worden gegevens opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze bevindingen besluit de schoolleiding over de toelating. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen zoeken wij, als wij de eerste school van aanmelding zijn, samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.