Aanmelden

In geval van verhuizing kan uw kind tussentijds instromen in groep 2 of hoger. Voor de inschrijving en plaatsing van ieder kind hanteren wij een aantal criteria:

- De groepsgrootte: deze is afhankelijk van het lokaal waarin de groep gehuisvest is

- Benodigde zorg of onderwijsbehoefte van uw kind

- Benodigde zorg of onderwijsbehoefte van de groep waar uw kind in geplaatst gaat worden

Het is gebruikelijk dat wij, voorafgaand aan de inschrijving, informatie opvragen bij de school van herkomst. Als bij aanmelding blijkt dat uw kind meer zorg nodig heeft, dan zal een commissie van directie en intern begeleider(s) beslissen of wij voldoende zorg kunnen bieden om uw kind te begeleiden. Als dit niet het geval is kan de inschrijving geweigerd worden en helpen wij u bij het vinden van een andere school. Het protocol m.b.t. aannamebeleid ligt ter inzage op school. U kunt de schoolleiding hiernaar vragen.

Heeft u vragen over de vooraanmelding, aanmelding of plaatsing, neem dan contact op met de schoolleider, Anita Verweij, of met Sanne van Aarle, onderbouwcoördinator.