Engels in groep 1 t/m 8

Vanaf schooljaar 2018-2019 is de Catharijnepoort in groep 1 t/m 8 gestart met vroeg vreemde talen onderwijs Engels (v.v.t.o.E.) Dit doen wij in samenwerking met EarlyBird. EarlyBird is een expertisecentrum voor vreemde talen in het basisonderwijs. Zij werken nauw samen met het Ministerie van Onderwijs met als doel Engels als tweede taal te integreren in het curriculum van het basisonderwijs.

In de eerste leerjaren krijgen onze leerlingen verschillende activiteiten aangeboden die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. De activiteiten bestaan uit spelletjes, liedjes en kringactiviteiten. Er is sprake van impliciete taalverwerving. Vanaf groep 5 krijgt het leren van Engels een meer expliciet karakter met dan ook veel aandacht voor lezen en schrijven. Het gaat vooral om taalproductie. Kinderen krijgen de ruimte om Engels te spreken, zelf te lezen en te schrijven

 

 

Voordelen van vroeg vreemde talen onderwijs Engels?

Engels is wereldwijd de meest gebruikte toegankelijke taal. Voor kinderen van deze generatie is een goede kennis van Engels steeds belangrijker voor een vervolgstudie en vele beroepen. In Europa en zelfs wereldwijd wordt steeds vaker een bewuste keuze gemaakt voor een vroege start van het leren van een vreemde taal. Er zijn namelijk vele voordelen verbonden aan een vroege start. Ongemerkt groeit de woordenschat van kinderen erg snel en ze ontwikkelen een goede klank en uitspraak. Ook zijn kinderen vaak erg gemotiveerd om een nieuwe taal te leren. Kinderen worden ook beter voorbereid voor het voortgezet onderwijs omdat ze simpelweg al meer Engels hebben geleerd. Tenslotte is wetenschappelijk aangetoond dat een vroege start de algemene taalvaardigheid van kinderen verbetert.​​​​​