Gebouw en faciliteiten

Basisschool de Catharijnepoort is een school met één locatie. De locatie ligt aan het Schimmelplein. Op de locatie hebben de kinderen een schoolplein, wat ook het openbare plein is. Hierdoor is er voor de kinderen voldoende ruimte om te bewegen in de pauzes. Op locatie Schimmelplein de groepen 1 t/m 8  gehuisvest en beschikt de locatie over een eigen gymzaal, peutercentrum en naschoolse opvang. Op de Catharijnepoort krijgen zo’n 170 kinderen onderwijs, verdeeld over 8 groepen. Het leerkrachtenteam telt ruim 23 medewerkers. De directie bestaat uit twee bouwcoördinatoren, de directeur en een clusterdirecteur.