Gebouw en faciliteiten

Basisschool de Catharijnepoort is een school met twee locaties. De eerste locatie ligt aan het groene Majellapark. De tweede locatie ligt aan het Schimmelplein. Op beide locaties hebben de kinderen een schoolplein en daarnaast maken beide locaties gebruik van de speelruimtes rondom de school. Hierdoor is er voor de kinderen voldoende ruimte om te bewegen in de pauzes. Op locatie Majellapark zijn de groep 6 tot en met 8  en op locatie Schimmelplein de groepen 1 t/m 8  gehuisvest en beschikken de locaties over een eigen gymzaal, peutercentrum en naschoolse opvang. Op de Catharijnepoort krijgen zo’n 210 kinderen onderwijs, verdeeld over 10 groepen. Het leerkrachtenteam telt ruim 27 medewerkers. De directie bestaat uit drie bouwcoördinatoren, de directeur en een clusterdirecteur.