Kanjertraining

Omdat je pas goed kunt leren als je lekker in je vel zit, besteden we veel aandacht aan persoonlijke en sociale vaardigheden. In alle groepen werken we met de Kanjertraining waardoor leerlingen lerenrespectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan.Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij - als zich problemen voordoen - oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie en angst. Kinderen verlangen een schoolgemeenschap, waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties. We spreken hen aan op hun verlangen het goed te willen doen, ook als het wel eens mis gaat.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

We streven de volgende doelen naar:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieĂ«n bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
  • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Voor meer informatie kunt u de website bekijken. www.kanjertraining.nl