Missie

Ontdek en ervaar je kracht op de Catharijnepoort

Visie

Er is in het leven veel te leren en te ervaren. De Catharijnepoort is een lerende organisatie waarbinnen we middels effectief onderwijs het beste uit de leerlingen en onszelf halen. Door te reflecteren op onze lessen en open te staan voor feedback, kunnen leerlingen optimaal profiteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Dat biedt kansen voor onze leerlingen, die opgroeien in een wereld die snel verandert. Hoe de toekomst er in de 21e eeuw precies uit gaat zien, is nog niet bekend. We weten wel dat we kinderen kunnen voorbereiden door ze te helpen om ICT-vaardig te worden, kritisch en creatief te leren denken en goede sociale vaardigheden te ontwikkelen. Binnen onze school is aandacht voor vernieuwing. We denken in mogelijkheden en leren continu vanuit een open houding naar elkaar. 

Plezier hebben in leren, binnen een vertrouwde en veilige omgeving, is een voorwaarde om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Kinderen worden uitgedaagd en krijgen ruimte om zelf oplossingen te bedenken en doelen te stellen. Zo krijgt ieder kind de kans om uit te blinken. Door kinderen verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces, creëren we eigenaarschap, waardoor de motivatie om te leren groter wordt. Eenvoud is hierbij leidend, focus op de zaken die belangrijk zijn. Dat werkt!