Ons onderwijs

Op de Catharijnepoort vinden wij het belangrijk om goed onderwijs te geven en een vertrouwde, veilige omgeving te creëren waarbinnen kinderen met plezier kunnen leren en spelen. Wij willen dat onze leerlingen voldoende kennis meekrijgen om goed in de maatschappij te functioneren.

Activiteiten in de onderbouw (groep 1/2)

Kleuters leren door te spelen en daar krijgen ze bij ons dan ook alle gelegenheid voor. In de klassen zijn veel materialen die de kinderen uitdagen tot verschillende activiteiten. De kinderen mogen zelf kiezen waar ze mee willen werken of ze krijgen een opdracht van de leerkracht. In de twee lokalen zijn veel verschillende hoeken ingericht. Onze kleuters spelen en leren regelmatig in beide klassen. Zij hebben hierdoor volop keus uit veel verschillende hoeken, zoals een bouwhoek, huishoek, lees- en schrijfhoek en een themahoek. Zo krijgen de kinderen veel meer kans om hun talenten te ontdekken. Het reken- en taalonderwijs vinden wij heel belangrijk. Wij gebruiken voor de kleuters de taalmethode “Schatkist“ en de rekenmethode “Rekenplein”.

Activiteiten in de midden- en bovenbouw (groep 3 t/m 8)

Ook in de overige groepen staan het reken- en taalonderwijs centraal. Bij rekenen gebruiken wij de methode ‘’Wereld in getallen versie 5’’. Hierbij werken de leerlingen vanaf groep 5 digitaal. Hierdoor is het rekenprogramma adaptief en worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen gelijk inzichtelijk. Bij taal maken we gebruik van de methode ‘’Taal Actief’’. Deze methode besteedt aandacht aan taalbeschouwing, stellen, luisteren en spreken. Ook spelling zit in deze methode verwerkt. Om de woordenschat te vergroten wordt in de klassen gewerkt met de methode “Taal actief Woordenschat extra".

Begrijpend lezen (en later het studerend lezen) wordt naarmate de kinderen ouder worden steeds belangrijker. In groep 3 praten we veel met de kinderen over wat ze gelezen hebben. In groep 4 t/m 8 gebruiken we “Nieuwsbegrip” en “Nieuwsbegrip XL”. Deze digitale methode is gebaseerd op actuele gebeurtenissen. We vinden leesplezier belangrijk. Daarom wordt er in de klassen ook veel aandacht besteed aan leesmotivatie. Dit schooljaar zullen we de methode "Estafette 3" invoeren in de groepen 4 tot en met 8, met als doel om het beste leesonderwijs te bieden, zowel vanuit het boek als via de digitale verwerking.