Partners

Bibliotheek

Samen met de leerlingen bezoeken we een aantal keer per schooljaar de bibliotheek. Medewerkers van de bibliotheek geven gastlessen om kinderen vertrouwd te maken in de bibliotheek. 

 

Buitenschoolse Opvang

De Buitenschoolse opvang is voor de kinderen t/m 6 jaar gevestigd op de locatie Schimmelplein. Kinderen vanaf 6 t/m 9 lopen met de begeleiding van de BSO naar de Cremertuin.  Kinderen vanaf 9 jaar fietsen met begeleiding van de BSO naar het fantasiehuis, gevestigd in onze locatie Majellapark. Kinderen kunnen na schooltijd, maar ook tijdens studiedagen en vakanties terecht bij Ludens. Meer informatie: https://ludens.nl

 

Kind en motoriek

Er is gelegenheid voor leerlingen met een motorisch ontwikkelingsprobleem om één keer in de week bij de caesartherapeut op school te oefenen. In overleg met de ouders van een kind kan er voor begeleiding van Kind en motoriek worden gekozen. Meer informatie staat op http://kindenmotoriek.nl

 

Logopediepraktijk Huijts

Er is gelegenheid voor leerlingen met problemen op het gebied van communicatie, spraak, taal, stem, adem, eten en drinken of gehoor om één keer per week bij de logopedist te oefenen.

 

Logopediepraktijk Lombok

Op locatie Schimmelplein wordt de logopedie verzorgd door een logopedist van logopediepraktijk Lombok. Logopedie is er voor kinderen met o.a.: spraak-, taal-, stem-, adem-, eet-, lees-, en schrijfproblemen. Voor verdere informatie kunt u kijken op de site: http://www.logopediepraktijklombok.nl 

Peuterspeelzaal

Op locatie Schimmelplein is een peuterspeelzaal/voorschool met een VVE aanbod gevestigd. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen een aantal dagdelen deelnemen aan het speel- en leeraanbod voor kinderen tot 4 jaar. De leerkrachten van de kleutergroepen werken samen met de leerkrachten van de peuterspeelzaal om een goede overgang naar de basisschool zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ze werken bijvoorbeeld aan dezelfde thema's en bekijken met elkaar het lesaanbod. Meer informatie staat op https://ludens.nl

 

Studenten van de Pabo

Wij zijn een geaccrediteerde opleidingsschool en werken samen met de Hogeschool Utrecht om nieuwe leerkrachten op te leiden tot goede leerkrachten. Elk schooljaar zijn er een aantal studenten van de Hogeschool Utrecht aan onze school verbonden. De studenten verzorgen lessen voor de leerlingen en bereiden soms ook een deel van de dag de lessen voor. De groepsleerkracht begeleid de student tijdens deze lessen.

 

Voortgezet Onderwijs

Het is belangrijk dat de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs goed verloopt, want dat bepaalt voor een deel het schoolsucces van leerlingen. Daarom hebben de schoolbesturen in Utrecht en Stichtse Vecht afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating tot het voortgezet onderwijs. Meer informatie is te vinden op www.naarhetvo.nl.