Profiel

De kernwaarden van de Catharijnepoort

Het team van de Catharijnepoort geeft kwalitatief goed onderwijs in een vertrouwde, veilige omgeving waarbinnen kinderen gezien worden en met plezier kunnen leren en spelen.

De kinderen krijgen de ruimte om zich breed te ontwikkelen d.m.v. onderzoeken, ontwerpen en ontdekken. Zo krijgt ieder kind de kans om uit te blinken. Door kinderen verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces en het stellen van doelen creëren we eigenaarschap bij de kinderen, waardoor de motivatie om te leren echt vorm krijgt. 

Eenvoud is hierbij het devies; focus op de zaken die belangrijk zijn. De Catharijnepoort richt zich op vernieuwing, het aanleren van kennis en vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw.