Praktische informatie

De website wordt de komende periode verder gevuld met informatie.

Voor praktische informatie van de twee locaties kunt u vooralsnog terecht op de 'oude' websites:

Locatie Schimmelplein

Locatie Majellapark