Ons onderwijs

Onze school hanteert een leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat we de kinderen in leeftijdsgroepen hebben verdeeld. Binnen deze groepen bieden we ons onderwijs aan in drie instructieniveaus. Bovendien passen we de inhoud van de leerstof zoveel mogelijk aan op het niveau van uw kind. Soms met extra ondersteuning of uitdaging buiten de groep. Hiermee maken we ons onderwijs adaptief. 

Binnen de groep worden de kinderen gestimuleerd om zelfstandig en samen te werken. Onze lesmethodes hebben we zo gekozen dat deze ons onderwijs ondersteunen.

We geven onze kinderen, naast een goede basis, een extra structureel aanbod in kunst- en cultuureducatie mee.  

Download onze schoolgids