Mijn kind is leerling

Op de onderstaande pagina's kunnen ouders/verzorgers allerlei praktische informatie vinden.

Kunt u niet vinden wat u zoekt, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

Schooltijden en vakantierooster Opvang Ouderportaal Social Schools Verlof en afwezigheid Klachtenregeling Privacyverklaring