Opleidingsschool

Sinds maart 2017 is De Catharijnepoort officieel een “opleidingsschool”. Dit houdt in dat we de verantwoordelijkheid op ons nemen om studenten te begeleiden die leerkracht basisonderwijs willen worden. We nemen het begeleiden op de werkplek over van de lerarenopleiding (PABO). Vandaar dat het “opleiden in de school” wordt genoemd.

We werken hiervoor samen met de Hogeschool Utrecht (HU) en worden gefaciliteerd in tijd (geld). De praktijkbegeleiders (groepsleerkrachten) en schoolopleider hebben hier speciale trainingen voor gehad.

De studenten worden in de groep begeleid door de groepsleerkracht. Tevens krijgen de studenten begeleiding van de schoolopleider. Deze doet regelmatig een observatie, houdt voortgangsgesprekken met studenten en leerkrachten en houdt intervisiegesprekken met gelijkgestemde groepen studenten en praktijkopleiders.

Naast hun stage doen vierdejaars studenten een onderzoek dat past in het schoolplan en bijdraagt aan de schoolontwikkeling. Studenten die in hun afstudeerfase zitten worden “Leraar In Opleiding” (LIO). Zij nemen de groepsverantwoordelijkheid over voor de groep. De leerkracht blijft echter eindverantwoordelijk voor de groep en heeft extra tijd voor andere taken in de school, waaronder extra zorg in de eigen groep.

Naast PABO studenten nemen we ook andere studenten aan, bijvoorbeeld voor de opleiding Sport & Bewegen. Ook middelbare school leerlingen kunnen bij ons gelegenheid krijgen om hun (maatschappelijke) stage te lopen. We zien “burgerschap” als doel. We krijgen overigens heel veel aanvragen hiervoor, maar moeten helaas regelmatig afwijzen vanwege te weinig plek.

We proberen studenten te koppelen aan een groep en groepsleerkracht die bij hen past. In bepaalde gevallen is een student in de groep niet wenselijk. Hier wordt dus ook rekening mee gehouden.

Naast dat het voor studenten beter is om in de praktijk te worden voorbereid, biedt het opleiden in de school ook voor ons veel voordelen. Door anderen professioneel te begeleiden, leren we ook goed naar onszelf te kijken, moeten het goede voorbeeld geven aan studenten, krijgen we vernieuwingen vanuit de PABO direct de school in en hebben we extra “handen” in de school om bijvoorbeeld extra zorg te verlenen aan de kinderen.

En in de tijd van een lerarentekort is het fijn als we nieuwe leerkrachten aan ons kunnen binden. We zien nu studenten terug komen om bij ons in te vallen. Dat is een goed teken!