Missie en visie

Missie van de Catharijnepoort

Ontdek en ervaar je kracht!

 

Visie van de Catharijnepoort

Onze leerlingen groeien op in een wereld die snel verandert. Dat biedt kansen! We bieden vaardigheden aan die onze leerlingen nodig hebben, zodat ze goed worden voorbereid op hun toekomst. Dat doen we door ze te helpen om kritisch en creatief te leren denken, ze digitale vaardigheden en de Engelse taal aan te leren. We bouwen samen aan een betere samenleving door kinderen te leren aandacht te hebben en zich verantwoordelijk te voelen voor de ander en de natuur.
Door ruimte te geven aan de stem van de leerlingen tonen we vertrouwen. De Catharijnepoort is een school waar creativiteit op allerlei vlakken aandacht krijgt. Als lerende organisatie streven we naar een sterke basis, waarbinnen we middels feedback en reflectie het beste uit de kinderen en onszelf halen.

Visie op leren

Binnen onze school is veel aandacht voor wie je bent, wat je vindt en wat je wilt leren. Plezier hebben in leren, binnen een vertrouwde en veilige omgeving, is voorwaarde om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Kinderen worden nieuwsgierig gemaakt en krijgen ruimte om zelf oplossingen te bedenken en doelen te stellen. Door kinderen mede verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces, creëren we eigenaarschap en lef, waardoor de motivatie om te leren groter wordt. We geven kinderen
hiermee het vertrouwen dat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leren.