Stem van de leerling

De stem van de leerling is een belangrijk thema bij ons op school. We hebben een leerlingenraad die 4x per jaar samenkomt, een leerlingarena die 2x per jaar plaatsvindt en we werken met de leerlingen aan verbeterdoelen via 'een bord in de klas'. 

Leerlingenraad

4x per jaar komt de leerlingenraad samen. Uit de groepen 5, 6, 7 en 8 worden er 2 leerlingen gekozen, die namens de groep het woord voeren in de raad. Tijdens een vergadering zijn er minimaal 2 leerkrachten aanwezig. We vinden het erg belangrijk om kinderen mee te laten denken over onderwerpen die spelen op school. De leerlingen zijn de beste ervaringsdeskundige van ons onderwijs. 

Leerlingarena

Een leerling-arena? Wat is dat en waar is zo’n arena voor? Het is een gespreksvorm om als leerkrachtenteam de leerlingen te betrekken en feedback te vragen over onderwijsgerelateerde onderwerpen. Leerkrachten dragen van tevoren onderwerpen aan waarop ze de mening van leerlingen over willen horen. De antwoorden van de leerlingen gebruiken ze om tot verbeterideeën te komen.

 

Een bord in de klas

In verschillende groepen werken we aan verbeterdoelen met 'een bord in de klas'. Waar werken we aan door middel van het bord? We zien in de praktijk twee type doelen: verbeteren van de onderlinge samenwerking en cognitieve doelen.