Over de school

We zijn heel trots op onze fijne school en betrokken team.

Ons profiel Ons team Ons nieuwe gebouw

Ontdek en ervaar je kracht!

Op onze school krijgen de kinderen de ruimte om zich breed te ontwikkelen. Ze onderzoeken, ontwerpen en ontdekken. Zo krijgt ieder kind de kans om uit te blinken.

Plezier

Op onze school proberen we met plezier te leren en te werken. Want wie met plezier aan zijn of haar doelen werkt, bereikt meer. Plezier is ons begin- en ons eindpunt. Plezier is onze kracht.

Engels

Kinderen van nu groeien op in een steeds internationaler wordende samenleving. Het vroeg leren van Engels als tweede taal is daarbij van groot belang. Zo bereiden wij onze kinderen voor op de huidige en toekomstige maatschappij.

Lees meer over  . . . . 

Missie en visie Medezeggenschapsraad Ouderbetrokkenheid Opleidingsschool Leerlingenraad Downloads