Ons profiel

De Catharijnepoort is een open katholieke school. Leerlingen uit allerlei culturen zijn welkom op onze school. We houden rekening met de achtergrond en belevingswereld van ieder kind. Er is erkenning en respect voor andere geloofsbelevingen en levensovertuigingen.

Inspiratie voor ons pedagogisch en didactisch handelen wordt gevonden in de christelijke normen en waarden. Wij vieren de katholieke feestdagen, maar besteden ook aandacht aan andere religies en levensbeschouwingen. De kinderen leren om te gaan met persoonlijke vrijheid, keuzes maken en het bepalen van eigen en gezamenlijke normen en waarden, respect te hebben voor elkaar en de leefomgeving.

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen kennis nemen van de diverse religies. Dit kan inhouden dat wij verschillende gebedshuizen bezoeken om hiervan samen met en van elkaar te leren. De Catharijnepoort heeft contacten met de Gerardus Majellakerk. Kinderen van onze school kunnen ook meedoen aan activiteiten die door de kerk georganiseerd worden.